Πληροφορίες

 1. Όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων
  1. Το www.top-mods.gr/shopαναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Εταιρείας διέπεται από τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και από τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου, όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και από τις Αποφάσεις  της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση μελλοντικής μεταβολής του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, η Εταιρεία θα προβεί στην αντίστοιχη τροποποίηση των όρων του παρόντος με σκοπό την προσαρμογή τους σ΄ αυτό. Το www.top-mods.gr/shop διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας.
  2. Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί απλώς στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.top-mods.gr/shopχωρίς να δώσει καμία πληροφορία για τα προσωπικά δεδομένα του. Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη όπως το Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης - Τ.Κ. – τηλέφωνο επικοινωνίας, σταθερό ή κινητό - Ημερομηνία γέννησης - ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail) - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη – Χώρα και διεύθυνση αποστολής εμπορευμάτων, θα ζητηθούν μόνο : Εάν αποφασίσει να προχωρήσει στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε μεταξύ μας συναλλαγής, Εάν θέλει να εγγραφεί ως μέλος του καταστήματός μας, Εάν θέλει να μας αποστείλει e-mail.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα, τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης εκούσια έχει γνωστοποιήσει, θα χρησιμοποιηθούν από το www.top-mods.gr/shop αποκλειστικά για τη διασφάλιση των υπηρεσιών που του έχει ζητήσει. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να του παράσχει ενημέρωση για τα προϊόντα που ενδιαφέρεται ή που θα αγοράσει, καθώς επίσης και για να του γνωστοποιήσει πληροφορίες για άλλα προϊόντα, μελλοντικές προσφορές ή διαφημιστικές ενέργειες. Ειδικότερα εάν έχει την άδεια του επισκέπτη/χρήστη, το www.top-mods.gr/shop πρόκειται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες μόνο για: Να του αποστέλλει ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (newsletters) ή άλλες χρήσιμες ανακοινώσεις. Να του παραδίδει προϊόντα.

Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να παρέχει στο www.top-mods.gr/shop τα αληθή προσωπικά του στοιχεία, διότι σε περίπτωση που το www.top-mods.gr/shop αντιληφθεί ότι έχει δώσει ψευδή στοιχεία θα προχωρήσει άμεσα και απροειδοποίητα στην διαγραφή του από τη βάση δεδομένων του.

  1. Το www.top-mods.gr/shopδεσμεύεται και σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιεί ή παραχωρεί με οποιοδήποτε τρόπο προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας προς οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Η μόνη περίπτωση να μεταβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών είναι αν μας επιβληθεί από τον νόμο σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα με κάποια δικαστική απόφαση. Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το www.top-mods.gr/shop προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων / καταγγελιών είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο 210-6475600 /fax 210-6475628) είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@dpa.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το dpa.gr.
 1. Εγγραφή– λογαριασμός μέλους
  1. Η επικοινωνία ανάμεσα στον επισκέπτη/χρήστη και το www.top-mods.gr/shopαπαιτεί, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων του, να έχει ο επισκέπτης/χρήστης ένα αναγνωριστικό όνομα (user name) και ένα κωδικό πρόσβασης (password) που του έχουν δοθεί από το www.top-mods.gr/shop προκειμένου να τον αναγνωρίζει αυτόματα το σύστημα. Αυτά είναι αυστηρά προσωπικά και ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να μην τα γνωστοποιεί σε τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό του (user account). Εφόσον δε διαπιστώσει ότι έχει γίνει χρήση του ονόματος και του κωδικού του χωρίς τη δική του εξουσιοδότηση υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το www.top-mods.gr/shop. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.
  2. Οι υπηρεσίες του www.top-mods.gr/shopκαι ιδίως η πώληση προϊόντων απευθύνονται σε ενήλικους άνω των 18 ετών. Έτσι με την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο site μας ως μέλος-πελάτης θεωρείται ότι δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι είναι άνω των 18 ετών.
 2. Χρήση Cookies
  1. Το www.top-mods.gr/shopχρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψη του επισκέπτη/χρήστη στον ιστότοπό του. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη και τον αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές του προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες.
  2. Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.